top of page

Traverse City Brazilian Jiu-Jitsu - May Be The Right Martial Art For Your Teenager.


Brazilian Jiu-jitsu is taught at the Seung-ni Martial Arts Academy in Traverse City Michigan. Seung-ni has been teaching Brazilian Jiu-jitsu to Traver